e-ŞİRKET Hakkında

e-ŞİRKET:Şirketler Bilgi Portalı, Kuruluşumuzun Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 397 inci maddesi uyarınca denetime tabi tüm şirketlere Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcılığı hizmetini sunduğu, hizmet alan şirketlerin TTK’nın 1524 üncü maddesi uyarınca yerine getirmek zorunda oldukları tüm yükümlülükleri yerine getirebildikleri platformdur.

e-ŞİRKET platformu, Türk Ticaret Kanunu’nun 1524’üncü maddesi uyarınca internet sitesinde ilan edilecek içeriğin şirketlerin e-ŞİRKET Portalinde kendilerine özgülenmiş sayfalarına güvenli elektronik imza ve zaman damgası ile yüklendiği, yüklenen içeriğin güvenli ortamda tutulduğu, içeriğin erişime hazır bulundurulduğu, güvenli olarak arşivlendiği, içeriğe erişmek isteyen her kesin tek bir noktadan içeriğe erişebildiği bir sistemdir.

Kuruluşumuzca e-ŞİRKET ile, e-DEVLET, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının MERSİS sistemi, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Kuruluşumuzun e-YÖNET: Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı, e-GKS: Elektronik Genel Kurul Sistemi, e-VERİ: Sermaye Piyasaları Veri Bankası ve diğer düzenleyici denetleyici kurumlar tarafından işletilen elektronik platformlarla sağlanacak entegrasyon ile aynı bilgi ve belgelerin şirketlerimizce birden fazla merciye/ortama fiziken ve/veya elektronik ortamda sunulması şeklindeki zorunluluğun ortadan kaldırılması hedefllenmektedir. Bilgi ve belgelerin ihtiyaç duyan yetkili mercilerce e-ŞİRKET Portalı’ndan alınabilmesi ve geçmiş tarihliler de dahil olmak üzere şirketlerin tüm mali tablolarının karşılaştırılabilir ve analiz yapılabilir şekilde sunulması ana hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Lütfen içerik yükleme işlemleri için ana sayfada yer akan şirketlere özgülenmiş giriş alanından, şirketlerce yüklenmiş içerikleri görüntülemek için ana sayfada yer alan ziyaretçilere özgülenmiş giriş alanından sisteme giriş yapınız.